Tiedotteet

KOEMAASTON VARAUS

Koemaastovaraus on tehtävä viimeistään 5. päivää ennen koetta yhdistyksen puheenjohtajalta (Ari Korjula  040-5126976) ja sama 5. päivän vaatimus koskee koemaastovaraus ilmoittelua. Maastonvaraaja (yhdistyksen jäsen) huolehtii seuran ilmoitustaululle (nylkykopille) maaston nimen, koepäivämäärän, nimensä (tuomari, opas, koiranohjaaja) ja puhelinnumeronsa. Ilmoitus on tehtävä myös seuran nettisivuille, yhteys Mikko Forseliin ensisijaisesti sähköpostilla  mikko.forsell@kolumbus.fi tai 040-5098262. Mahdolliset koemaaston peruutukset on ilmoitettava välittömästi.

 

Poikkeuksen edellä mainittuun käytäntöön tekee ns kokokaudenkestäväkoe jossa lyhyempi    ilmoittautumisaika on mahdollinen. Tiedottamista voi parantaa nettisivu ilmoittelun, nylkykoppi ilmoituksen lisäksi esim. tekstiviesteillä muille koiraharrastajille. Ilmoitusajan ollessa lyhyempi kuin 5 vuorokautta ns koirakoerauhan saaminen koemaastoon huomattavasti epävarmempaa. Mahdolliset koemaastojen peruutukset ilmoitettava välittömästi.

Koirakoemaastoja luovutetaan niin että jäsenistölle jää alueita koirankouluttamiseen sekä metsästykseen.
Kaakon Nettipalvelu Oy